Środowiskowe Laboratorium
Unikalnej Aparatury Chemicznej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii

DYFRAKTOMETR PROSZKOWY

XRD

X-Ray Powder Diffractometer

Poprawny HTML! Poprawny CSS!